schedule

<< Schedule for Tue Oct 17, 2017 - Mon Oct 30, 2017 >>


Date:


Tue Oct 17, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Vinyasa
10:00 am - 11:15 am Gentle
12:15 pm - 1:00 pm Vinyasa 45 min - $10
5:45 pm - 6:45 pm Vinyasa
7:15 pm - 8:30 pm Hatha + Meditation

Wed Oct 18, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
6:00 pm - 7:00 pm Vinyasa
7:30 pm - 8:30 pm Yin

Thu Oct 19, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Vinyasa
10:00 am - 11:15 am Mindful Flow + Meditation
3:45 pm - 4:45 pm Chair Yoga
5:30 pm - 6:30 pm Kripalu Mindful Flow
7:00 pm - 8:00 pm Vinyasa

Fri Oct 20, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
12:15 pm - 1:00 pm Vinyasa 45 min - $10
4:00 pm - 5:15 pm Gentle
5:45 pm - 6:45 pm Sunset Flow

Sat Oct 21, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:45 am Mindful Flow
11:15 am - 12:30 pm Hatha + Meditation
1:15 pm - 3:15 pm Foundations of Yoga

Sun Oct 22, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:45 am Mindful Flow + Meditation
11:15 am - 12:30 pm Mindful Flow + Meditation
4:30 pm - 5:45 pm Wind Down Restorative

Mon Oct 23, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
10:45 am - 11:45 am Chair Yoga
5:45 pm - 6:45 pm Vinyasa
7:15 pm - 8:15 pm Kripalu Mindful Flow

Tue Oct 24, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Vinyasa
10:00 am - 11:15 am Gentle
12:15 pm - 1:00 pm Vinyasa 45 min - $10
5:45 pm - 6:45 pm Vinyasa
7:15 pm - 8:30 pm Hatha + Meditation

Wed Oct 25, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
6:00 pm - 7:00 pm Vinyasa
7:30 pm - 8:30 pm Yin

Thu Oct 26, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:00 am Vinyasa
10:00 am - 11:15 am Mindful Flow + Meditation
3:45 pm - 4:45 pm Chair Yoga
5:30 pm - 6:30 pm Kripalu Mindful Flow
7:00 pm - 8:00 pm Vinyasa

Fri Oct 27, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
12:15 pm - 1:00 pm Vinyasa 45 min - $10
4:00 pm - 5:15 pm Gentle
5:45 pm - 6:45 pm Sunset Flow

Sat Oct 28, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:45 am Mindful Flow
11:15 am - 12:30 pm Hatha + Meditation

Sun Oct 29, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:45 am Mindful Flow + Meditation
11:15 am - 12:30 pm Mindful Flow + Meditation
4:30 pm - 5:45 pm Wind Down Restorative

Mon Oct 30, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Mindful Flow + Meditation
10:45 am - 11:45 am Chair Yoga
5:45 pm - 6:45 pm Vinyasa
7:15 pm - 8:15 pm Kripalu Mindful Flow